Wolken Meten

Zomervakantie. Tijd voor stilstand, reflectie, contemplatie. Dit jaar meer dan ooit, begin dit jaar overleed mijn vader. In Florence vind ik troost én inspiratie bij de wolken meter van Jan Fabre. In Thailand stop ik mezelf zeven dagen in een veranderprogramma: "Embracing Change". Rode draad: Alles is veranderlijk, maak er nu iets moois van.  

Dwarsverbinden en sociaal ondernemen

Burgers geven hun eigen invulling aan de participatiemaatschappij. Ze laten zich hierbij niet afhankelijk maken van overheden, nutsbedrijven en andere traditionele spelers. Initiatieven uit de particuliere sector komen veelal sneller van de grond dan waartoe de overheid in staat is.

Reorganiseren, en dan?

Sinds een klein jaar maak ik van dichtbij twee reorganisaties mee. Het gaat in beide gevallen om organisaties van vele honderden mensen waarbij men afscheid neemt van een substantieel aantal zielen. Denk in termen van 10-15%. De ene organisatie doet haar uiterste best om dat zo netjes mogelijk ...

Wat is jouw plan B?

Het zal je niet ontgaan zijn in het nieuws: robots die zichzelf voortplanten, zijn een feit. En na de spierkracht gaan robots nu ook onze denkkracht overnemen. Wat betekent dit voor de toekomst van werk? En, hoe bereid je je organisatie voor op deze verandering? Een actueel thema bleek deze week. 

Welkom in de Maakschappij

We mogen ons opmaken voor de Maakschappij, de opkomst van kleinschalig creatie en productie en de waardering voor creativiteit en pionieren. 3D-printen zal onze wereld in de komende jaren behoorlijk op zijn kop zetten. Van ons drieën ben ik de pragmatisch doener en dus dompel ik mij onder in hands-on ervaring.

Verhalend

Vanmiddag weer een van de divisiemanagers gesproken bij ONVZ, de zorgverzekeraar die met Energiek Werken op geheel eigen wijze invulling geeft aan wat HNW is gaan heten en ik nu zo'n vier jaar adviseer. Het werken met verhalen om de verandering tot stand te brengen is gewoon geworden.

Het organiseren van flexibiliteit

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) verhuist eind dit jaar van Hoevelaken naar het centrum van Amersfoort. SVn grijpt de verhuizing aan om een stap te maken naar een toekomstbestendige manier van werken. Samen met de medewerkers van SVn hebben we een beeld geschetst van de toekomstige werkstijl.

Creatieve revolutie

Intelligente systemen zullen het banenlandschap de komende jaren drastisch herdefiniëren. Nieuw is dit natuurlijk niet. Technologie heeft door de hele menselijke geschiedenis een enorme impact gehad ...

Veranderopgave 2016

Met een bijeenkomst met het cluster Communicatie & Externe Betrekkingen hebben we vanmiddag de serie dialoogsessie bij de Gemeente Haarlemmermeer afgerond. Zoals ook de adviesvraag veranderde, zijn we gaandeweg het traject ook blijven schaven aan de sessies met de clusters. 

Kookboek voor interventies

Om de medewerkers Sevagram mee te nemen in het verandertraject Onze Manier van Werken, hebben we samen met een afvaardiging van medewerkers het Kookboek interventies Onze Manier van Werken gemaakt. Het kookboek geeft inzicht in Sevagram-specifieke ingrediënten ...

Afstemmen van verwachtingen

Een project is voor ons succesvol als het mensen activeert.

We hebben voor de medewerkers van GGZ Mondriaan Services een simulatie gemaakt waarin ze in zes levensechte situaties konden kiezen uit verschillende reacties. Efficiënte reacties, (klant)vriendelijke reacties én reactie waarin de verwachtingen over en weer helder werden.

Creativiteit en lef

Tijdens de evaluatie van de LIMOR Congresdag worden met name creativiteit en lef genoemd als toegevoegde waarde van Ideoloog. Als gedacht werd, dat lukt ons nooit, werd ik enthousiast. De vertaalslag vanuit de doelstelling 'samenwerken en kennis delen' naar een aanpak die weliswaar ondersteund medewerkers en team zelf activeerde, is de creativiteit die wij inbrachten.

Vitaal werken bij Sevagram

Verandering van huisvesting heeft behoorlijk veel impact op een organisatie. Wij zien dat een verandering in huisvesting daarom vaak aanleiding om ook de huidige manier van werken onder de loep te nemen. Zo ook bij Sevagram, een grote leverancier van ouderenzorg in Heerlen en omliggende regio.