Samen met beleid

Beleid maken. Je kunt het neerleggen bij ’de mensen die er verstand van hebben’ om het daarna van boven naar beneden in je organisatie te laten doorsijpelen. Je kunt er ook voor kiezen om het beleid door de medewerkers te laten ontwikkelen.

Buiten de doos denken

Je kent het vast wel: de oproep om maar vooral met zijn allen 'outside the box' te denken. Maar als iedereen de hele tijd geacht wordt om buiten de doos te denken, is het dan niet gewoon tijd om iets aan de doos te doen?

Bas ZuidwijkInzichtComment
Wat bindt ons?

Sinds oktober mag ik met een groot mediabedrijf meedenken over hoe ze in de toekomst willen gaan werken. Ontwikkelingen van woord naar beeld en van een keer per dag een product naar 24 uur per dag informatie en nieuws leveren, leiden tot grote uitdagingen. Zoals in alle veranderingen spelen er drie krachten een rol...

Rogier van KoetsveldComment
Tribes Eindhoven Airport

Vandaag hebben we weer een stapje gezet in de ontwikkeling van ons bedrijf. Waar we eerst nog vanuit de verschillende locaties in Arnhem en Sittard-Geleen de wereld bestormden met onze change management diensten, werken we vanaf komende donderdag 1 december vanuit Tribes in Eindhoven. 

Bas ZuidwijkComment
Van 3 naar 2

Begin 2014 startten wij gedrieën - Bas, Rogier en Rudi - ons gezamenlijke bedrijf Ideoloog. Sinds dat moment hebben we ons ontwikkeld als collectief. We hebben samen met veel plezier mooie trajecten gedaan. We hebben samen geknald en gevierd. We hebben samen gereflecteerd en geleerd. Maar naast een collectief zijn we ook gewoon individuen die het nodige meemaken in het leven.

Bas ZuidwijkComment